ފަހި ވިސްނުން

ޚިޔާލުތަކަކީ އިންސާނާގެ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަދުލުކޮށްލައެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި، އަހަރުމެންނަށް މާތް ﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޑިޕްރެޝަން: ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިލުމަށް ކިޔާނޭ ދުއާތައް

ހިތާމަވެރިކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި ގިލަންވެރިކަން ފިލުވައިލުމަށް ކުރާނޭ ދުޢާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އުއްމަތަށްވަނީ އުނގަންނައި ދެއްވާފައެވެ. މި ލިޔުމުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން

ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް މިވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެފައެވެ. އިޖްތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންކަން މިވަނީ ބަދަލުކަރަން ޖެހިފައެވެ. ފިހާރަތަކާއި މީހުން އާންމުކޮށް އެއްވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވަބާތަކާއި ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ބާރު އަޅުއްވައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް