އެންމެ މާތް ދިހަ ދުވަސް

ރެޔެކަށްފަހު ރެޔެއް، ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެ ނިމެމުންދާހިނދު، އިންސާނާގެ އަޖަލުވެސް ދަނީ ހަމަވަމުންނެވެ. ރެޔާދުވާލު ތަކުރާރުވަމުންދާ ދިޔުމާއެކު، އިންސާނާ އޭނަގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރުގައި، މަންޒިލަކަށްފަހު މަންޒިލެއް ކަޑަތު ކުރެއެވެ. މި ދަތުރުގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޑިޕްރެޝަން: ހައްލަކީ ކޮބާ؟

(އެއްބަނަ ބައި)މި ލިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު އަވަސް އޮންލައިން އަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ލޯބިވާ މީހަކު ދުނިޔެއާއި ވަކިވެގެން ދިޔުން، ނުވަތަ އާއިލީ މައްސަލައެއް ޖެހުން، ނޫނީ ދެމަފިރިން ވަރިވުން، ވިޔަފާރި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން

ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް މިވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެފައެވެ. އިޖްތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންކަން މިވަނީ ބަދަލުކަރަން ޖެހިފައެވެ. ފިހާރަތަކާއި މީހުން އާންމުކޮށް އެއްވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤިޔާމަތްވާހިނދު . . .

“ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަނދު ފެޅިއްޖެއެވެ.”(އަލްޤަމްރު 1) “ފަހެ، ލޯތަކަށް ޙައިރާކަންލިބި ތަރަތަރަލާހިނދެވެ.(7) އަދި ހަނދު ކޭތަހިފައި އެއިން އަލިކަން ފިލައިދާހިނދެވެ.(8) އަދި އިރާއި، ހަނދު އެއްވާހިނދެވެ.(9) އެދުވަހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވަބާތަކާއި ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ބާރު އަޅުއްވައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފައިވާނުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަޅުގަނޑު މިސްކިތުން ނުކުތް މަގުމަތީގައި ސުންނަތަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ރަސޫލުއް ﷲ صلى الله عليه وسلم ފައިވާންފުޅުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް