ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ: ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއް

  ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕަވައި، އަދި މީސްތަކުން އެދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. އެދުވަހަކީ ފިރުޢަނުގެ ކިބައިން މޫސާގެފާނާއި ބަނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް