ޑިޕްރެޝަން: ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިލުމަށް ކިޔާނޭ ދުއާތައް

ހިތާމަވެރިކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއި ގިލަންވެރިކަން ފިލުވައިލުމަށް ކުރާނޭ ދުޢާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އުއްމަތަށްވަނީ އުނގަންނައި ދެއްވާފައެވެ. މި ލިޔުމުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހިތާމަތަކާއި ދަތިއުނދަގުލާއި ބަލިމަޑުކަން ފިލުވުމަށް ކިޔާނެ ޛިކުރު

ގިނަ ގިނައިން ކިޔަންވީ ހަ ޛިކުރެއް ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި ތިބާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދަންޖެހޭ މި ހަޛިކުރު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހާގެ ހިތާމަތަކާއި، ހައިހޫނުކަމާއި، އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އަޢުރާބީގެ ދުޢާ !

  އޭނާގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަކަށް ނާދެއެވެ. ބައްޕަ ވަޅުލުމައްޓަކައި ދަރިފުޅު، އެ ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން ނިކުތީ ސަހަރާއަށެވެ. ބަކަރި ހުއިހައްޕަން އުޅުނު އަޢުރާބީއަކަށް ފެނިއްޖެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއް؟

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله     ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ފާފައަށް ހިތާމަކޮށް، ފާފަ ކުރުން ހުއްޓާލައި ދެން ފާފަ ނުކުރާނޭކަމަށް ޢަޒުމު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ

ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން ލަސްވެގެންދާކަމަށްޓަކައި، ދުޢާކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ އޭނަގެ ދުޢާ އިޖާބާކުރައްވަނިވި މަގުތައް ފާފައި ތާހިރުކޮށް ސާފުކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، ރޯދައަކީ ފާފަފުއްސެވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައިވާތީ ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ތައުބާ ނަމާދު

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، ތައުބާވާން އެދޭ މީހާ 2 ރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުން އެއީ ތައުބާވުމުގެ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ސަލަވާތް ކިޔުމުގެ ގޮތުން ކިޔާނެ ދުވާއެއް ބުނެދީފާނަންތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާނެ ގޮތް އިތުރު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޔޫނުސް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދުޢާ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ” لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ” (الأنبياء: 87) މާނައީ: “އިބަރަސްކަލާނގެ މެނުވީ، إلهއަކު ނެތެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...