• ހިތާމަތަކާއި ދަތިއުނދަގުލާއި ބަލިމަޑުކަން ފިލުވުމަށް ކިޔާނެ ޛިކުރު

  ގިނަ ގިނައިން ކިޔަންވީ ހަ ޛިކުރެއް ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހު ...

  ގިނަ ގިނައިން ކިޔަންވީ ހަ ޛިކުރެއް ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި ތިބާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދަންޖެހޭ މި ހަޛިކުރު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީ ...

  Read more
 • އަޢުރާބީގެ ދުޢާ !

    އޭނާގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަކަށް ނާދެއެވެ. ބައްޕަ ވަޅުލުމ ...

    އޭނާގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަކަށް ނާދެއެވެ. ބައްޕަ ވަޅުލުމައްޓަކައި ދަރިފުޅު، އެ ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން ނިކުތީ ސަހަރާއަށެވެ. ބަކަރި ހުއިހައްޕަން އުޅުނު އަޢ ...

  Read more
 • ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއް؟

  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله     ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ފާފައަށް ހިތާމަކޮށ ...

  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله     ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ފާފައަށް ހިތާމަކޮށް، ފާފަ ކުރުން ހުއްޓާލައި ދެން ފާފަ ނުކުރާނޭކަމަށް ޢަޒުމު ކަޑައަޅައި ފާފަ ފުއްސެއްވުންއެދި މާތް ...

  Read more
 • ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ

  ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން ލަސްވެގެންދާކަމަށްޓަކައި، ދުޢާކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ އޭނަގެ ދުޢާ ...

  ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން ލަސްވެގެންދާކަމަށްޓަކައި، ދުޢާކުރާ ކޮންމެ މީހަކުމެ އޭނަގެ ދުޢާ އިޖާބާކުރައްވަނިވި މަގުތައް ފާފައި ތާހިރުކޮށް ސާފުކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، ރޯދައަކީ ފާފަފުއްސެ ...

  Read more
 • ތައުބާ ނަމާދު

  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، ތައުބާވާން އެދޭ މީހާ 2 ރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުން އެއީ ތައުބާވު ...

  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، ތައުބާވާން އެދޭ މީހާ 2 ރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުން އެއީ ތައުބާވުމުގެ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. ތައުބާވުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ފާފައަށް ހިތާމަކޮށް، ފާފަ ކުރުން ހުއްޓާލައ ...

  Read more
 • ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ސަލަވާތް ކިޔުމުގެ ގޮތުން ކިޔާނެ ދުވާއެއް ބުނެދީފާނަންތޯ؟

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔ ...

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާނެ ގޮތް އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަ ...

  Read more
 • ޔޫނުސް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދުޢާ

  أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم " لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظ ...

  أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم " لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" (الأنبياء: 87) މާނައީ: "އިބަރަސްކަލާނގެ މެނުވީ، إلهއަކު ނެތެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސ ...

  Read more