ފައިވާނުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަޅުގަނޑު މިސްކިތުން ނުކުތް މަގުމަތީގައި ސުންނަތަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ރަސޫލުއް ﷲ صلى الله عليه وسلم ފައިވާންފުޅުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތް ޙާޞިލުވުމުގެ މަގުތައް

އެކެއް: މާތް ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވުން (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) (الأعراف : 156 ) އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ: ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއް

  ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕަވައި، އަދި މީސްތަކުން އެދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. އެދުވަހަކީ ފިރުޢަނުގެ ކިބައިން މޫސާގެފާނާއި ބަނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސަޖިދައިގައި ކުރަން ރަނގަޅު ދުޢާއެއް!

ސުންނަތުން ސާބިތުވެފައިވާ މި ދުޢާއަކީ މާނަ ފުން، ކުރު ޢިބާރާތުން އޮތް ދުޢާ އެކެވެ. ސަޖިދައިގައި ކުރުން ގިނަ ކުރައްވާށެވެ!

އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތައް

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ." "އިސްލާމް ދީން ބިނާވެގެއްވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. (އެއީ) މާތް ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި، މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުމާއި، ނަމާދު ޤާއިމު ކުރުމާއި، ޒަކާތް ދިނުމާއި، ގެފުޅަށް ޙައްޖުވުމާއި އަދި ރަމަޟާންމަހު ރޯޑަ ހިފުމެވެ.

މީސްތަކުން ބެހިގެންވާ ހަތަރު ބައި

އެއް އާޔަތެއްގައި މީސްތަކުން ހަތަރު ބަޔަކަށް މާތް ﷲ ވަނީ ބައްސަވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގަޑުވެގެން މަރުވާން ކައިރިވެފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްވި މީހާގެ ވާހަކަ

މަސްފިނިކޮށް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއްގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭވަގުތާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، މަސް ގަޑުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ފިނި ކޮޓަރިއަކަށް (ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ރޫމް އަކަށް) އޭނާ ވަނެވެ. އެދުވަހު ކުރަންޖެހިފައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ތައުޙީދު މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

އިންސާނުން ޚަލްޤު ކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތައުޙީދު ކަމުގައިވުން، މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات 56) މާނައީ: “އަދި ތިމަން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝިޢީން ޒަޚަމުވާ ދުވަސް

ކޮންމެ މުޙައްރަމު މަހެއްގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ ސުންނީ މުސްލިމުން ރޯދަހިފާ ދުވަހެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ބައެއް ކަމުގައިވާ ޝީޢީން އެދުވަސް ވަރަށް ތާފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެދުވަހަކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މުޙައްރަމު މަހާއި ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތް ކަން

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد އެކެއް: މުޙައްރަމު މަހަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...