• މީސްތަކުން ބެހިގެންވާ ހަތަރު ބައި

  އެއް އާޔަތެއްގައި މީސްތަކުން ހަތަރު ބަޔަކަށް މާތް ﷲ ވަނީ ބައްސަވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ...

  އެއް އާޔަތެއްގައި މީސްތަކުން ހަތަރު ބަޔަކަށް މާތް ﷲ ވަނީ ބައްސަވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا ...

  Read more
 • ގަޑުވެގެން މަރުވާން ކައިރިވެފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްވި މީހާގެ ވާހަކަ

  މަސްފިނިކޮށް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއްގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭވަގުތާއި ގާ ...

  މަސްފިނިކޮށް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއްގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭވަގުތާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، މަސް ގަޑުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ފިނި ކޮޓަރިއަކަށް (ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ރޫމް އަކަށް) އޭ ...

  Read more
 • ޝިޢީން ޒަޚަމުވާ ދުވަސް

  ކޮންމެ މުޙައްރަމު މަހެއްގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ ސުންނީ މުސްލިމުން ރޯދަހިފާ ދުވަހެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބ ...

  ކޮންމެ މުޙައްރަމު މަހެއްގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ ސުންނީ މުސްލިމުން ރޯދަހިފާ ދުވަހެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ބައެއް ކަމުގައިވާ ޝީޢީން އެދުވަސް ވަރަށް ތާފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެދުވަހަކީ ...

  Read more
 • ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ފައިވާން ޖޯޑުކޮޅު!

  އަލްމަހްދީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އިންނެވި ދުވަހެއްގައި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަލޭގެ ...

  އަލްމަހްދީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އިންނެވި ދުވަހެއްގައި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ބޮޑު ރުމާލެއްގެ ތެރެއަށް ލާފައިވާ ފައިވާން ޖޯޑެއް އޮތ ...

  Read more
 • ބަލިތަކަށް ފަރުވާއެއް

  ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ބަލިތަކުން ފަސޭހަވެ، ޝިފާ ލިބުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުން ރިވާވެ ...

  ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ބަލިތަކުން ފަސޭހަވެ، ޝިފާ ލިބުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. "ޞަދަޤާތް ކޮށްގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަލި މީހުންނަށް ޝިފާ ހޯދާށެވެ." މިފަދައިން އޮތް ...

  Read more
 • ނިދުމުގެ އަދަބުތައް

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގ ...

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ނިދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އެތައް ބަސްފުޅުތަކެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ނިދުމުގެ އ ...

  Read more
 • ރަސްގެފާނުގެ މިސްކިތް!

  އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލަކު، އޭނާގެ ރަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއ ...

  އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލަކު، އޭނާގެ ރަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ މިސްކިތަކީ ސީދާ ރަސްގެފާނުގެ މުދަލާ ފައިސާއިން އެކަނި ބިނާކުރާ މިސްކިތެއް ކަމުގައި ހެދު ...

  Read more
 • އެއްކައުވަންތަ ކަމުގެ ޢަޤީދާ

  ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ޢަޤީދާއަކަށް ވަނީ އެއް ...

  ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ޢަޤީދާއަކަށް ވަނީ އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެކު އެކަމެއް ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ. ...

  Read more
 • ޝައިޠާނާ އަށް އަޅުކަށް ކުރުން

  އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް، ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނީއްސުރެވެސް އިންސާނާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ޝައި ...

  އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް، ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނީއްސުރެވެސް އިންސާނާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ޝައިޠާނާ ނުވެއެވެ. ޔާސީން ސޫރަތުގެ 60 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގަ ...

  Read more
 • ބާރުބޮޑުވެފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖެ!

  « إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ » "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިންމީހަކު ދަ ...

  « إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ » "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިންމީހަކު ދަތުރެއް ކުރަނީނަމަ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެދަތުރުގެ އަމީރެއް ކަމުގައި ހަދާށެވެ." އަބޫ ދާވޫދ ...

  Read more