މީސްތަކުން ބެހިގެންވާ ހަތަރު ބައި

އެއް އާޔަތެއްގައި މީސްތަކުން ހަތަރު ބަޔަކަށް މާތް ﷲ ވަނީ ބައްސަވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގަޑުވެގެން މަރުވާން ކައިރިވެފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްވި މީހާގެ ވާހަކަ

މަސްފިނިކޮށް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާއެއްގައި އުޅުނު މުވައްޒަފެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭވަގުތާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް، މަސް ގަޑުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ފިނި ކޮޓަރިއަކަށް (ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ރޫމް އަކަށް) އޭނާ ވަނެވެ. އެދުވަހު ކުރަންޖެހިފައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝިޢީން ޒަޚަމުވާ ދުވަސް

ކޮންމެ މުޙައްރަމު މަހެއްގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ ސުންނީ މުސްލިމުން ރޯދަހިފާ ދުވަހެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ބައެއް ކަމުގައިވާ ޝީޢީން އެދުވަސް ވަރަށް ތާފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެދުވަހަކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ފައިވާން ޖޯޑުކޮޅު!

އަލްމަހްދީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އިންނެވި ދުވަހެއްގައި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ބޮޑު ރުމާލެއްގެ ތެރެއަށް ލާފައިވާ ފައިވާން ޖޯޑެއް އޮތެވެ. އެނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބަލިތަކަށް ފަރުވާއެއް

ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ބަލިތަކުން ފަސޭހަވެ، ޝިފާ ލިބުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “ޞަދަޤާތް ކޮށްގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަލި މީހުންނަށް ޝިފާ ހޯދާށެވެ.” މިފަދައިން އޮތް ބަސްފުޅަކީ ބަލިކަށި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނިދުމުގެ އަދަބުތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ނިދުމާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރަސްގެފާނުގެ މިސްކިތް!

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލަކު، އޭނާގެ ރަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ މިސްކިތަކީ ސީދާ ރަސްގެފާނުގެ މުދަލާ ފައިސާއިން އެކަނި ބިނާކުރާ މިސްކިތެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ރަސްގެފާނު ބޭނުވެވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން، އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެއްކައުވަންތަ ކަމުގެ ޢަޤީދާ

ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ޢަޤީދާއަކަށް ވަނީ އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެކު އެކަމެއް ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ. އަދި އެޤަބޫލުކުރިކަންތައް އޭނާގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝައިޠާނާ އަށް އަޅުކަށް ކުރުން

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް، ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނީއްސުރެވެސް އިންސާނާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ޝައިޠާނާ ނުވެއެވެ. ޔާސީން ސޫރަތުގެ 60 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “އޭ އާދަމުގެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބާރުބޮޑުވެފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖެ!

« إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ » “ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިންމީހަކު ދަތުރެއް ކުރަނީނަމަ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އެދަތުރުގެ އަމީރެއް ކަމުގައި ހަދާށެވެ.” އަބޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...