ފައިވާނުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަޅުގަނޑު މިސްކިތުން ނުކުތް މަގުމަތީގައި ސުންނަތަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ރަސޫލުއް ﷲ صلى الله عليه وسلم ފައިވާންފުޅުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ: ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއް

  ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕަވައި، އަދި މީސްތަކުން އެދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. އެދުވަހަކީ ފިރުޢަނުގެ ކިބައިން މޫސާގެފާނާއި ބަނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މުޙައްރަމު މަހާއި ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތް ކަން

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد އެކެއް: މުޙައްރަމު މަހަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

ނަމާދުކުރާއިރު އިތުރު ފިކުރުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ މަދު މީހަކު މެނުވީ އެކަމުން ސަލާމާތްވެފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދު ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަދު މީހަކަށެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލުމަށް މެދުވެރިކުރުވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނިދުމުގެ އަދަބުތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ނިދުމާ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޒަމާން ޚަލްޤު ކުރައްވައި، އެއްވަޤުތުގެ މައްޗަށް އަނެއްވަޤުތު މާތްކުރެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އެކަލާނގެއީ ބައެއް މައްސަރުތަކާއި، ބައެއް ދުވަސްތަކާއި، ބައެއް ރޭތަކުގައި، ޚާއްޞަކަމެއް ލައްވަވައި ދަރުމަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގިނަ ބަޔަކު ތަބާވާގޮތް އެއީ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ދެކުން

އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤަވާޢިދަކީ ގިނަބަޔަކު ތަބާވާގޮތްތަކަށް (ޖާހިލުކަމާއެކު) ރުހުގިގެން ތިބުމުވެ. އަދި ކަމެއްގެ ރަނގަޅުނުބައި ދެނެގަތުމުގެ ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި އެކަން ހަދައެވެ. (އެބަހީ: ކަމެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު އެގޮތަކަށް އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: މި ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އިމްތިޙާނުތަކާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފާފަ ފުއްސަވާ ސަބަބުތައް

    މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. “وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى” [طه: 82] މާނައީ: “ތައުބާވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކޮށް، އެއަށްފަހު ތެދުމަގުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ތަޤްވާވެރިކަން

عرب ބަހުގައި تقوى ގެ މާނައަކީ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗަކުން ސަލާމަތްވުމެވެ. ވީމާ وقاية އަކީ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ސަލާމަތްވާނޭ އެހެން އެއްޗެއް ނުވަތަ މަގެއް ހޯދުމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...