• މުޙައްރަމު މަހާއި ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތް ކަން

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وب ...

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد އެކެއް: މުޙައްރަމު މަހަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ހަތަރު މައްސަރުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ މައްސަރެކެވ ...

  Read more
 • ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

  ނަމާދުކުރާއިރު އިތުރު ފިކުރުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ މަދު މީހަކު މެނުވީ އެކަމުން ސަލާމާތްވެފައިވާ ކަމ ...

  ނަމާދުކުރާއިރު އިތުރު ފިކުރުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ މަދު މީހަކު މެނުވީ އެކަމުން ސަލާމާތްވެފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދު ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަދު މީހަކަށެވެ. ޚުޝޫ ...

  Read more
 • ނިދުމުގެ އަދަބުތައް

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގ ...

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ صلى عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ނިދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އެތައް ބަސްފުޅުތަކެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ނިދުމުގެ އ ...

  Read more
 • ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން

  ޒަމާން ޚަލްޤު ކުރައްވައި، އެއްވަޤުތުގެ މައްޗަށް އަނެއްވަޤުތު މާތްކުރެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދ ...

  ޒަމާން ޚަލްޤު ކުރައްވައި، އެއްވަޤުތުގެ މައްޗަށް އަނެއްވަޤުތު މާތްކުރެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އެކަލާނގެއީ ބައެއް މައްސަރުތަކާއި، ބައެއް ދުވަސްތަކާއި، ބައެއް ރޭތަކުގައި، ޚާއްޞަކަ ...

  Read more
 • ގިނަ ބަޔަކު ތަބާވާގޮތް އެއީ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ދެކުން

  އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤަވާޢިދަކީ ގިނަބަޔަކު ތަބާވާގޮތްތަކަށް (ޖާހިލުކަމާއެކު) ރުހުގިގެން ތިބުމުވެ. ...

  އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤަވާޢިދަކީ ގިނަބަޔަކު ތަބާވާގޮތްތަކަށް (ޖާހިލުކަމާއެކު) ރުހުގިގެން ތިބުމުވެ. އަދި ކަމެއްގެ ރަނގަޅުނުބައި ދެނެގަތުމުގެ ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި އެކަން ހަދައެވެ. (އެބަހީ: ކަމެއްގައ ...

  Read more
 • ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް!

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: މި ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އިމްތިޙާ ...

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: މި ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އިމްތިޙާނުތަކާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ކެތްތެރިވެ މިންވަރުފުޅަށް ރުހެ ...

  Read more
 • ފާފަ ފުއްސަވާ ސަބަބުތައް

      މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ...

      މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى" [طه: 82] މާނައީ: "ތައުބާވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކޮށް، އެއަށްފަހު ތެދުމަގުގައި ދެމިހުރެއ ...

  Read more
 • ތަޤްވާވެރިކަން

  عرب ބަހުގައި تقوى ގެ މާނައަކީ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗަކުން ސަލާމަތްވުމެވެ. ވީމާ وقاية އަކީ އ ...

  عرب ބަހުގައި تقوى ގެ މާނައަކީ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗަކުން ސަލާމަތްވުމެވެ. ވީމާ وقاية އަކީ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ސަލާމަތްވާނޭ އެހެން އެއްޗެއް ނުވަތަ މަގެއް ހޯދުމެވެ. ނުވަތަ ރައްކާތެރ ...

  Read more
 • ކިރިން އިޝްތިހާރު ކުރުން

  "ކިރިން" މަރަކާގެ ދަށުން ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ނޫން، ބައެއް އެއްޗެތި ހުންނަކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުންޏެ ...

  "ކިރިން" މަރަކާގެ ދަށުން ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ނޫން، ބައެއް އެއްޗެތި ހުންނަކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުންޏެއްކަމަކު، ކިރިން އަކީ ސީދާ ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފ ...

  Read more
 • ފިކުރު

  މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ލިޔާ ވާހަކަތަކުގައި އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ނުވާނޭފަދ ...

  މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ލިޔާ ވާހަކަތަކުގައި އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ނުވާނޭފަދަ ހާދިސާތައް ކިޔައިދީފައި ހުންނީ މަދެއްކޮށް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކުރު ވާހަކަތަކާއި ދިގު ވާހަކަތައްވެސ ...

  Read more