• ތައުޙީދު މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

  އިންސާނުން ޚަލްޤު ކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތައުޙީދު ކަމުގައިވުން، މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ وَمَا خ ...

  އިންސާނުން ޚަލްޤު ކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތައުޙީދު ކަމުގައިވުން، މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات 56) މާނައީ: "އަދި ތިމަން އިލާހަށް ...

  Read more
 • ފާފަ ފުއްސަވާ ސަބަބުތައް

  މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ...

  މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى" [طه: 82] މާނައީ: "ތައުބާވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކޮށް، އެއަށްފަހު ތެދުމަގުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހާއަށް ހ ...

  Read more
 • ފަސްކަމެއްގެ ކުރިން ފަސްކަމެއް ލިބިގަންނާށެވެ!

  އިންސާނާގެ ހުރިހާވެސް ރައުސްމާލަކީ އޭނާ މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ މަދު ވަގުތުކޮޅެވެ. އޭނާގެ ޢުމުރަކީ ކަނޑައެޅ ...

  އިންސާނާގެ ހުރިހާވެސް ރައުސްމާލަކީ އޭނާ މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ މަދު ވަގުތުކޮޅެވެ. އޭނާގެ ޢުމުރަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ދިރިއުޅުމާއި މެދުވިސްނާލައިފިނަމަ ފެންނާނީ މަދު ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. ...

  Read more
 • އެއްކައުވަންތަ ކަމުގެ ޢަޤީދާ

  ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ޢަޤީދާއަކަށް ވަނީ އެއް ...

  ޢަޤީދާއަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ޢަޤީދާއަކަށް ވަނީ އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހިތުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެކު އެކަމެއް ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ. ...

  Read more
 • ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އުނގެނުމުގެ މުހިންމުކަން

  ޖިންނީންނާއި އިންސީންވެސް އުފެއްދެވުނީ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކަމުގައިވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ﷲ ތަޢާލ ...

  ޖިންނީންނާއި އިންސީންވެސް އުފެއްދެވުނީ މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކަމުގައިވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَآ أُ ...

  Read more
 • ސެކިޔުލަރިޒަމް (ޢަލްމާނިއްޔަތު)

  الحمد لله ، والصلاة السلام على رسول الله ، وبعد: ޢަލްމާނިއްޔަތު ނުވަތަ ސެކިއުލަރިޒަމް އަކީ، ދީނާއާއި ޢަޤީ ...

  الحمد لله ، والصلاة السلام على رسول الله ، وبعد: ޢަލްމާނިއްޔަތު ނުވަތަ ސެކިއުލަރިޒަމް އަކީ، ދީނާއާއި ޢަޤީދާއާއި އަޅުކަމާއި، އެނޫން އެންމެހާ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަންކަމާ ވަކިކޮށްލުމުގެ ފިކުރެވެ. ދިރިއުޅުމުގ ...

  Read more