ޖުލައި 21، 2015

ރަމަޟާން މަހަށް ފަހުގައި . . .

ކަޢުބު ރަޙިމަހުއް ﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފިއިރު، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުން މާތް ﷲ އަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުއުރެދުމަށް ނިޔަތް ގަނެގެން ރޯދަ ހިފައިފި މީހާ އެއްވެސް ސުވާލު ކުރެއްވުމެއް ޙިސާބު ބެއްލެވުމެއްނެތި ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެތެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފިއުރު، ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ފާފަތަކަށް އެނބުރި ދިޔުމުގެ ގަސްތުގައި ހުރި މީހާގެ ރޯދަވަނީ އޭނާއަށް ރައްދުކުރެއްވިގެންނެވެ. (އެބަހީ: އޭނާގެ ރޯދައިގެ ސަވާބެއް ނުވެއެވެ.)”

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree